معتبرترین پاسپورت های دنیا در سال 2018

معتبرترین پاسپورت های دنیا در سال 2018

معتبرترین پاسپورت های دنیا در سال 2018

قدرت پاسپورت های هر کشور، از مهمترین معیارهای سنجش جایگاه آن کشورها در حوزه روابط خارجی محسوب می گردد؛ اینکه شهروندان آن کشور می توانند به چند کشور خارجی بدون اخذ ویزا سفر کنند! لحظه آخری در این مطلب فهرستی از معتبرترین پاسپورت های دنیا در سال 2018 را ارائه نموده است.پاسپورت فقط یک دفترچه با جلد رنگی و تعدادی صفحه بی ارزش نیست؛ بلکه سندی برای نشان دادن هویت شخصی هر فرد در کشوری دیگر است. پاسپورت بعضی از کشورها معتبرتر از بقیه هستند و شهروندان دارای این پاسپورت ها می توانند بدون ویزا به کشورهای زیادی سفر کنند. البته پاسپورت هر کشوری قوانین منحصر بفرد خود را نیز دارا می باشد. با ما همراه باشید تا در این مقاله با تعدادی از کشورها با معتبرترین پاسپورت ها در سال 2018 آشنا شوید.

پاسپورت معتبر جهان

 

لازم به ذکر است که برای رده بندی پاسپورت ها از شاخص پاسپورت (Passport Index) استفاده می شود و بواسطه آن رنکینگ قدرت پاسپورت (Passport Power Rank) تعریف می شود. یعنی ابتدا شاخص یا امتیاز پاسپورت که از جمع تعداد کشورهایی که مردم کشور مورد نظر بدون اخذ پاسپورت می توانند به آنجا سفر کنند با تعداد کشورهایی که برای مردم آن کشور در فرودگاه و بصورت فوری ویزا صادر می شود، بدست می آید و سپس آنهایی که دارای امتیاز پاسپورت برابر هستند در یک رنکینگ قرار می گیرند. جالب است بدانید که 2 کشور آسیایی (سنگاپور و کره جنوبی) در میان 10 پاسپورت معتبر دنیا قرار دارند. ایران هم با امتیاز 45 در رنکینگ 82 قرار دارد و رتبه 186 معتبرترین پاسپورت در دنیا را دارا می باشد.

 

رنکینگ قدرت پاسپورت: 1

معتبرترین پاسپورت های جهان رتبه 1

 

- سنگاپور

پاسپورت سنگاپوری با دارا بودن امتیاز 166، در حال حاضر معتبرترین پاسپورت جهان محسوب می شود. سنگاپوری ها با پاسپورت خود می توانند به 127 کشور (بدون نیاز به اخذ ویزا) و 39 کشور (صدور ویزا به محض ورود و بصورت فوری) بروند که مجموعا 166 کشور می شود. مردم 32 کشور (از جمله ایرانیان) نیز برای سفر به سنگاپور نیاز به اخذ ویزا دارند.

 

 

رنکینگ قدرت پاسپورت: 2

پاسپورت هایی که در این جایگاه قرار دارند همگی دارای امتیاز یا شاخص 165 می باشند و فقط بسته به تعداد کشورهایی بدون نیاز به ویزا و تعداد کشورهای با صدور ویزا در محل دسته بندی می شوند.

معتبرترین پاسپورت های جهان رتبه 2

 

- آلمان

پاسپورت آلمانی با دارا بودن امتیاز 165، در حال حاضر دومین پاسپورت معتبر جهان محسوب می شود. آلمانی ها با پاسپورت خود می توانند به 126 کشور (بدون نیاز به اخذ ویزا) و 39 کشور (صدور ویزا به محض ورود و بصورت فوری) بروند که مجموعا 165 کشور می شود. مردم 33 کشور (از جمله ایرانیان) نیز برای سفر به آلمان نیاز به اخذ ویزا دارند.

 

- دانمارک

پاسپورت دانمارکی با دارا بودن امتیاز 165، در حال حاضر سومین پاسپورت معتبر جهان محسوب می شود. دانمارکی ها با پاسپورت خود می توانند به 126 کشور (بدون نیاز به اخذ ویزا) و 39 کشور (صدور ویزا به محض ورود و بصورت فوری) بروند که مجموعا 165 کشور می شود. مردم 33 کشور (از جمله ایرانیان) نیز برای سفر به دانماک نیاز به اخذ ویزا دارند.

 

- سوئد

پاسپورت سوئدی با دارا بودن امتیاز 165، در حال حاضر چهارمین پاسپورت معتبر جهان محسوب می شود. سوئدی ها با پاسپورت خود می توانند به 126 کشور (بدون نیاز به اخذ ویزا) و 39 کشور (صدور ویزا به محض ورود و بصورت فوری) بروند که مجموعا 165 کشور می شود. مردم 33 کشور (از جمله ایرانیان) نیز برای سفر به سوئد نیاز به اخذ ویزا دارند.

 

- فنلاند

پاسپورت فنلاندی با دارا بودن امتیاز 165، در حال حاضر پنجمین پاسپورت معتبر جهان محسوب می شود. فنلاندی ها با پاسپورت خود می توانند به 126 کشور (بدون نیاز به اخذ ویزا) و 39 کشور (صدور ویزا به محض ورود و بصورت فوری) بروند که مجموعا 165 کشور می شود. مردم 332 کشور (از جمله ایرانیان) نیز برای سفر به فنلاند نیاز به اخذ ویزا دارند.

 

- لوکزامبورگ

پاسپورت لوکزامبورگی با دارا بودن امتیاز 165، در حال حاضر ششمین پاسپورت معتبر جهان محسوب می شود. لوکزامبورگی ها با پاسپورت خود می توانند به 125 کشور (بدون نیاز به اخذ ویزا) و 40 کشور (صدور ویزا به محض ورود و بصورت فوری) بروند که مجموعا 165 کشور می شود. مردم 33 کشور (از جمله ایرانیان) نیز برای سفر به لوکزامبورگ نیاز به اخذ ویزا دارند.

 

- نروژ

پاسپورت نروژی با دارا بودن امتیاز 165، در حال حاضر هفتمین پاسپورت معتبر جهان محسوب می شود. نروژی ها با پاسپورت خود می توانند به 123 کشور (بدون نیاز به اخذ ویزا) و 42 کشور (صدور ویزا به محض ورود و بصورت فوری) بروند که مجموعا 165 کشور می شود. مردم 33 کشور (از جمله ایرانیان) نیز برای سفر به نروژ نیاز به اخذ ویزا دارند.

 

- هلند

پاسپورت هلندی با دارا بودن امتیاز 165، در حال حاضر هشتمین پاسپورت معتبر جهان محسوب می شود. هلندی ها با پاسپورت خود می توانند به 123 کشور (بدون نیاز به اخذ ویزا) و 42 کشور (صدور ویزا به محض ورود و بصورت فوری) بروند که مجموعا 165 کشور می شود. مردم 33 کشور (از جمله ایرانیان) نیز برای سفر به هلند نیاز به اخذ ویزا دارند.

 

- کره جنوبی

پاسپورت کره جنوبی با دارا بودن امتیاز 165، در حال حاضر نهمین پاسپورت معتبر جهان محسوب می شود. مردم کره جنوبی ها با پاسپورت خود می توانند به 121 کشور (بدون نیاز به اخذ ویزا) و 44 کشور (صدور ویزا به محض ورود و بصورت فوری) بروند که مجموعا 165 کشور می شود. مردم 33 کشور (از جمله ایرانیان) نیز برای سفر به کره جنوبی نیاز به اخذ ویزا دارند.

 

- آمریکا

پاسپورت آمریکایی با دارا بودن امتیاز 165، در حال حاضر دهمین پاسپورت معتبر جهان محسوب می شود. آمریکایی ها با پاسپورت خود می توانند به 116 کشور (بدون نیاز به اخذ ویزا) و 49 کشور (صدور ویزا به محض ورود و بصورت فوری) بروند که مجموعا 165 کشور می شود. مردم 33 کشور (از جمله ایرانیان) نیز برای سفر به آمریکا نیاز به اخذ ویزا دارند.

 

 

رنکینگ قدرت پاسپورت: 3

پاسپورت هایی که در این جایگاه قرار دارند همگی دارای امتیاز یا شاخص 164 می باشند و فقط بسته به تعداد کشورهایی بدون نیاز به ویزا و تعداد کشورهای با صدور ویزا در محل دسته بندی می شوند.

معتبرترین پاسپورت های جهان رتبه 3

 

- ایتالیا

پاسپورت ایتالیایی با دارا بودن امتیاز 164، در حال حاضر یازدهمین پاسپورت معتبر جهان محسوب می شود. ایتالیایی ها با پاسپورت خود می توانند به 125 کشور (بدون نیاز به اخذ ویزا) و 39 کشور (صدور ویزا به محض ورود و بصورت فوری) بروند که مجموعا 164 کشور می شود. مردم 34 کشور (از جمله ایرانیان) نیز برای سفر به ایتالیا نیاز به اخذ ویزا دارند.

 

- فرانسه

پاسپورت فرانسه با دارا بودن امتیاز 164، در حال حاضر دوازدهین پاسپورت معتبر جهان محسوب می شود. فرانسوی ها با پاسپورت خود می توانند به 124 کشور (بدون نیاز به اخذ ویزا) و 40 کشور (صدور ویزا به محض ورود و بصورت فوری) بروند که مجموعا 164 کشور می شود. مردم 34 کشور (از جمله ایرانیان) نیز برای سفر به فرانسه نیاز به اخذ ویزا دارند.

 

- اسپانیا

پاسپورت اسپانیایی با دارا بودن امتیاز 164، در حال حاضر سیزدهمین پاسپورت معتبر جهان محسوب می شود. اسپانیایی ها با پاسپورت خود می توانند به 123 کشور (بدون نیاز به اخذ ویزا) و 41 کشور (صدور ویزا به محض ورود و بصورت فوری) بروند که مجموعا 164 کشور می شود. مردم 34 کشور (از جمله ایرانیان) نیز برای سفر به اسپانیا نیاز به اخذ ویزا دارند.

 

- یونان

پاسپورت یونانی با دارا بودن امتیاز 164، در حال حاضر چهاردهمین پاسپورت معتبر جهان محسوب می شود. یونانی ها با پاسپورت خود می توانند به 122 کشور (بدون نیاز به اخذ ویزا) و 42 کشور (صدور ویزا به محض ورود و بصورت فوری) بروند که مجموعا 164 کشور می شود. مردم 34 کشور (از جمله ایرانیان) نیز برای سفر به یونان نیاز به اخذ ویزا دارند.

 

- پرتغال

پاسپورت پرتغالی با دارا بودن امتیاز 164، در حال حاضر پانزدهمین پاسپورت معتبر جهان محسوب می شود. پرتغالی ها با پاسپورت خود می توانند به 122 کشور (بدون نیاز به اخذ ویزا) و 42 کشور (صدور ویزا به محض ورود و بصورت فوری) بروند که مجموعا 164 کشور می شود. مردم 34 کشور (از جمله ایرانیان) نیز برای سفر به پرتغال نیاز به اخذ ویزا دارند.

 

- ژاپن

پاسپورت ژاپنی با دارا بودن امتیاز 164، در حال حاضر شانزدهمین پاسپورت معتبر جهان محسوب می شود. ژاپنی ها با پاسپورت خود می توانند به 121 کشور (بدون نیاز به اخذ ویزا) و 43 کشور (صدور ویزا به محض ورود و بصورت فوری) بروند که مجموعا 164 کشور می شود. مردم 34 کشور (از جمله ایرانیان) نیز برای سفر به ژاپن نیاز به اخذ ویزا دارند.

 

- ایرلند

پاسپورت ایرلندی با دارا بودن امتیاز 164، در حال حاضر هفدهمین پاسپورت معتبر جهان محسوب می شود. ایرلندی ها با پاسپورت خود می توانند به 116 کشور (بدون نیاز به اخذ ویزا) و 48 کشور (صدور ویزا به محض ورود و بصورت فوری) بروند که مجموعا 164 کشور می شود. مردم 34 کشور (از جمله ایرانیان) نیز برای سفر به ایرلند نیاز به اخذ ویزا دارند.

 

- کانادا

پاسپورت کانادایی با دارا بودن امتیاز 164، در حال حاضر هجدهمین پاسپورت معتبر جهان محسوب می شود. کانادایی ها با پاسپورت خود می توانند به 114 کشور (بدون نیاز به اخذ ویزا) و 50 کشور (صدور ویزا به محض ورود و بصورت فوری) بروند که مجموعا 164 کشور می شود. مردم 34 کشور (از جمله ایرانیان) نیز برای سفر به کانادا نیاز به اخذ ویزا دارند.

 

اینجا بخوانید: لیست کشورهای بدون ویزا برای ایرانیان

اینجا بخوانید: خدمات تخصصی ویزای لحظه آخری

 

مطالب مرتبط :
نمایشگاه صادرات و واردات گوانجو چین 2018+قیمت تور

نمایشگاه صادرات و واردات گوانجو چین 2018+قیمت تور

نمایشگاه گوانجو چین بزرگترین نمایشگاه صنعتی و تجاری چین و یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های جهان است که که هر 6 ماه یک بار در شهر گوانجو چین برگزار می گردد. با ما همراه باشید تا به معرفی این نمایشگاه بپردازیم. ...
مشاهده
نمایشگاه تجهیزات پزشکی CMEF چین 2018

نمایشگاه تجهیزات پزشکی CMEF چین 2018

نمایشگاه تجهیزات پزشکی چین یکی از بزرگترین نمایشگاه های تجهیزات پزشکی، محصولات و خدمات مرتبط با آن در آسیا می باشد که در آن دسته زیادی از محصولات مختلف و متنوع حوزه پزشکی ارائه می گردد و هر ساله دو بار در شهرهای شانگهای و شنزن برگزار می گردد. ...
مشاهده
نمایشگاه تجهیزات دندانپزشکی پکن 2018

نمایشگاه تجهیزات دندانپزشکی پکن 2018

نمایشگاه تجهیزات دندانپزشکی پکن چین بزرگترین و معروفترین نمایشگاه تجهیزات دندانپزشکی در کشور چین محسوب می گردد. نمایشگاه تجهیزات دندانپزشکی پکن در بین کشورهای آسیایی نیز از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. ...
مشاهده
نمایشگاه ساختمان استانبول 2018

نمایشگاه ساختمان استانبول 2018

نمایشگاه ساختمان استانبول (ANKOMAK) یکی از بزرگترین نمایشگاه های بین المللی در منطقه در حوزه صنعت ساختمان و ماشین آلات مربوطه می باشد که هر دو سال یکبار در استانبول ترکیه برگزار می گردد و بیش از 1000 برند مرتبط با این حوزه در آن حضور می یابند. ...
مشاهده
نمایشگاه کیف و کفش چرم شانگهای چین 2018

نمایشگاه کیف و کفش چرم شانگهای چین 2018

نمایشگاه کیف و کفش چرم شانگهای چین بزرگترین نمایشگاه چین در زمینه محصولات چرمی کیف و کفش است. با ما همراه باشید تا به معرفی این نمایشگاه بپردازیم. ...
مشاهده
نمایشگاه طراحی و تولید تجهیزات پزشکی ICMD چین 2018

نمایشگاه طراحی و تولید تجهیزات پزشکی ICMD چین 2018

نمایشگاه طراحی و تولید تجهیزات پزشکی چین نمایشگاهی مرتبط با تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و تامین کنندگان محصولات پزشکی است و هر ساله دو بار در شهرهای شانگهای و شنزن برگزار می گردد. ...
مشاهده
نمایشگاه جیتکس Gitex دبی 2018 | 22-26 مهر 97 + قیمت

نمایشگاه جیتکس Gitex دبی 2018 | 22-26 مهر 97 + قیمت

نمایشگاه جیتکس Gitex دبی بزرگترین و معروفترین نمایشگاه خاورمیانه، آفریقا و جنوب آسیا در زمینه تکنولوژی و فناوری اطلاعات می باشد که هر ساله در شهر دبی امارات برگزار می گردد.  ...
مشاهده
تور اروپا کریسمس 2018

تور اروپا کریسمس 2018

تور اروپا تور اروپا کریسمس 2018 در هفته اول دی ماه 96 و همزمان با تعطیلات سال نو میلادی برگزار می گردد. برای اطلاع از قیمت تور اروپا، ویزای شنگن، هتل های اروپا، بلیط اروپا و بطور کلی هرگونه اطلاعات راجع به تور اروپا کریسمس 2018 با ما در ارتباط باشید. ...
مشاهده
تور تایلند کریسمس 2018

تور تایلند کریسمس 2018

تور تایلند تور تایلند کریسمس 2018 در هفته اول دی ماه 96 و همزمان با تعطیلات سال نو میلادی برگزار می گردد. سایت تور لحظه آخری بدلیل همکاری با آژانس های مسافرتی معتبر و متخصص، ارائه دهنده بهترین قیمت تور تایلند، ویزای تایلند، هتل های تایلند، بلیط تایلند، تور لحظه آخری تایلند و بطور کلی هرگونه اطلاعات راجع به تور تایلند کریسمس 2018 با ما در ار ...
مشاهده
تور دبی کریسمس 2018

تور دبی کریسمس 2018

تور دبی تور دبی کریسمس 2018 در هفته اول دی ماه 96 و همزمان با تعطیلات سال نو میلادی برگزار می گردد. سایت تور لحظه آخری بدلیل همکاری با آژانس های مسافرتی معتبر و متخصص، ارائه دهنده بهترین قیمت تور دبی، هتل های دبی، ویزای دبی، تورهای تفریحی دبی، تور لحظه آخری دبی، بلیط دبی و بطور کلی هرگونه اطلاعات راجع به تور دبی کریسمس 2018 می باشد. ...
مشاهده

ارسال نظرات/سوالات

<1-- تلگرام لحظه آخری --> تلگرام لحظه آخری