شماره تماس 09309871159

پیکاپ ویزای آمریکا در ارمنستان

پیکاپ ویزای آمریکا، از طریق سه کشور قابل انجام می باشد که عبارتند از: پیکاپ ویزای آمریکا در آنکارا ترکیه، پیکاپ ویزای آمریکا در امارات و پیکاپ ویزای آمریکا در ارمنستان.

 

 

پیکاپ ویزای آمریکا، از طریق سه کشور قابل انجام می باشد که عبارتند از: پیکاپ ویزای آمریکا در آنکارا ترکیه، پیکاپ ویزای آمریکا در امارات و پیکاپ ویزای آمریکا در ارمنستان.

مدارک مورد نیاز برای پیکاپ ویزای آمریکا در ارمنستان عبارتند از:

مدارک ویزای توریستی آمریکا:

 • اصل پاسپورت
 • برگه زرد
 • برگه DS-160

مدارک ویزای دانشجویی آمریکا:

 • اصل پاسپورت
 • برگه زرد
 • فرم I20
 • برگه DS-160

مدارک ویزای کاری آمریکا:

 • اصل پاسپورت
 • کپی دعوتنامه شغلی

مدارک ویزای آمریکا برای ویزاهای قبل از سال 2012:

 • اصل پاسپورت
 • برگه زرد یا صورتی

 

" مدت زمان آماده شدن پرونده ها بین یک الی دو هفته کاری متغیر می باشد. "

 

 

09309871159