شماره تماس 09309871159

تلفن های ضروری کیش برای رفاه توریستان و گردشگران

تلفن های ضروری برای بالا بردن رفاه و امنیت توریستان و گردشگران تور داخلی کیش

 

 

076 کد کیش
0934 کد موبایل
118 اطلاعات تلفن
199 اطلاعات پرواز
44443200 - 44443300 فرودگاه
44422300 اطلاعات بندر گاه
115 اوراژانس
09347697100 اورژانس دريايي
151 اورژانس دريايي - فقط از تلفن يا موبايل كيش
141 حمل و نقل و ترافيك كيش (شكايات تاكسي ها)
110 پلیس
197 دفتر نظارت همگاني نيروي انتظامي
44415635-7 كلانتري 11 مركزي (كمپ رحيمي)
44431820-1 كلانتري 12 (ميرمهنا)
44424011- 44422264 گمرك سازمان در بندرگاه
44442878 گمرك سازمان درفرودگاه – پروازهاي خارجي
44423398 - 44422578 گمرك ايران در بندرگاه
44443300 - 44444690 گمرك ايران در فرودگاه
44422141-2 سازمان منطقه آزاد کیش
44422675 روابط عمومي سازمان منطقه آزاد
44421767
09347692576
كشتيراني والفجر
44443460 رزرواسيون هتل ها در فرودگاه - جامعه هتلداران
44453170 جامعه هتلداران
44423682 جامعه بازاريان
 

درمانی و بهداشتی

تلفن عنوان
44459400-4 بیمارستان
44420498 كلينيك خانواده
44432424 مركز بهداشت
44423311-44432424 شكايات بهداشتي
44440704-5 هلال احمر
44424537 داروخانه سها
44422419 داروخانه پرديس
44423129 داروخانه عميد
165 نداي بهداشت
44423821 سازمان تأمين اجتماعي
 

صدور کارت

تلفن عنوان
4421328 صدور كارت بازرگاني
4431996-4432518 صدور كارت كيشوند
4443300
داخلی 323
صدور كارت سبز فرودگاه
4423349 صدور كارت سبز بندرگاه

 

09309871159